El procés de cocreació

El projecte va molt més enllà d’una simple solució gràfica: parteix de la singularitat de la festa per traduir-la en una imatge il·lustrativa del seu caràcter transversal i inclusiu. 

Un procés que marca un abans i un després en la representació gràfica de la Festa Major.

 Descobreix el procés de cocreació de la imatge gràfica de la Festa Major de Vilafranca.

El punt de partida